LOCALITZACIÓ I PROVA DE PROGRAMARI

TraduccionsBarcelona.com ofereix una solució completa del cicle de vida per a la globalització del programari, incloent consultes inicials d’estratègia, localització i proves funcionals. El nostre procés garanteix que el programari, autònom i incrustat, sigui lingüísticament acurat i adequat culturalment. I els nostres serveis de prova i validació de servei complet garanteixen una solidesa funcional.

La localització de programari implica fluxos de treball separats i diferents per a l'adaptació de la interfície d'usuari, fitxers d'ajuda i documentació tècnica. Tot i això, aquests processos separats han de ser coordinats i aprofitats per tal d’assegurar el màxim estalvi de costos, el temps de comercialització més ràpid i la major consistència en el producte final.

TraduccionsBarcelona.com utilitza les millors pràctiques de la indústria i les últimes tecnologies per facilitar i, sempre que sigui possible, automatitzar cada pas del procés de localització de programari. Des de la identificació inicial i l’extracció d’elements localitzables, fins a la reenginyeria i les proves finals de diverses versions en idiomes, la qualitat s’incorpora a totes les etapes del procés de localització de programari.