Traducció Jurada

La traducció jurada és la traducció oficial de títols, documents, certificats, etc. que requereixen una validesa legal. Aquest tipus de traducció només la pot realitzar aquell traductor acreditat per a això, que es denomina, a Espanya traductor-intèrpret jurat. La necessitat de realitzar aquest tipus de traducció sorgeix a partir de les exigències de determinades autoritats (ministeris, jutjats, institucions acadèmiques) de consignar una còpia fidel d'un determinat document original; o bé de la necessitat d'avalar, en la llengua d'arribada, la informació continguda en el text original. Les traduccions jurades degudament realitzades es converteixen en documents públics una vegada han estat consignats el segell i la signatura de l'intèrpret jurat.

Una traducció jurada és una traducció feta per un traductor jurat nomenat pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents del país o la regió d’origen del traductor.

Cal saber on ha d'anar la traducció per triar un traductor adequat a la traducció que necessita. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte.