Traducció Financera

TraduccionsBarcelona.com. proporciona solucions especialitzades de traducció financera per a empreses consultores, institucions financeres i empreses líders. Els documents crítics com els informes financers i els prospectes financers requereixen la màxima atenció i destresa per assegurar precisió.

Amb diccionaris financers propis, TraduccionsBarcelona.com no és només l’elecció de les companyies més importants per als serveis de traducció financera, sinó que és un referent de la indústria per a la traducció de termes financers clau.

Al entendre la importància d'aquests documents, TraduccionsBarcelona.com utilitza només traductors específics per a la indústria. Amb alguns dels principals experts en traducció financera , TraduccionsBarcelona.com realment entén el tema i és així com podem proporcionar el servei més fiable.

Idiomes de traducció financera

Els nostres departaments de traducció d’idiomes tenen una àmplia experiència en traduccions financeres:

Traductors financers

Tots els traductors tenen accés a memòries de traducció, diccionaris propis i terminologia, garantint que cada traducció sigui exacta i coherent a fins i tot en grans projectes.

Tots els traductors de TraduccionsBarcelona.com signen un acord de confidencialitat comercial i de no divulgació corporativa. TraduccionsBarcelona.com es pren seriosament els problemes de confidencialitat i seguretat. Totes les traduccions romanen confidencials. Els nostres traductors són sensibles a la naturalesa de la documentació financera i entenen la necessitat de mantenir tota la informació estrictament confidencial.

Traducció financera professional

Amb experts financers, TraduccionsBarcelona.com és capaç de proporcionar el servei més fiable per a les indústries bancàries, d’inversions i d’assegurances.

El llenguatge i els conceptes financers poden variar de país a país. Les traduccions financeres requereixen traductors financers especialitzats. Els nostres traductors financers entenen que alguns països tenen directrius financeres específiques sobre format, numeració i termes. Els nostres experts estan formats per reconèixer aquestes diferències i us poden ajudar en l’aplicació de la nomenclatura correcta.

Podem crear equips de traducció financera de forma ràpida per donar suport a grans projectes que requereixen torns ràpids. Els nostres responsables de projectes amb formació financera són experts tant en la planificació de projectes com en el control de qualitat.

Podem treballar amb diversos formats de fitxers electrònics. TraduccionsBarcelona.com pot acceptar tots els tipus de fitxers i lliurar fitxers preparats per publicar quan sigui necessari.


Traducció de documents financers

Tenim una àmplia experiència traduint tot tipus de documents financers, inclosos:

● Memòries anuals

● Informes obligatoris per les autoritats de cada país.

● Compte de resultats

● Balanços

● Estats de fluxos de caixa

● Informes de l’auditor

● Informes fiscals governamentals

● Directrius d'informes financers

● Plans de negoci.

● Prospectes

● Concursos públics i ofertes privades

● Documents relacionats amb assegurances