Traduccions jurades del castellà i cap al castellà

L'ús de documentació redactada en castellà davant organismes oficials a l'estranger, o bé la presentació de documents oficials en altres idiomes davant institucions espanyoles requereix del concurs d'un traductor jurat per a la seva validació.


La dilatada experiència de traduccionsbarcelona.com en l'àmbit de les traduccions oficials i el seu equip de traductors jurats reconeguts pel Ministeri d'Afers exteriors i traductors oficials estrangers li permetran una ràpida gestió dels seus tràmits administratius.


L'extensió de la xarxa de la cooperativa idiomatic.net ofereix així mateix la possibilitat de traduir els seus documents de manera oficial directament d'un idioma estranger a un altre, dins de les combinacions que ofereixen els afiliats del grup.

Documents que solem traduïr

Permisos / Permisos de conduir

Contractes i carta d'intencions

Sentències o resolucions judicials

Partides de naixement

Actes matrimonials

Certificats de defunció

Escriptures notarials

Certificats penals

Permisos de contracte i residencia

Passaports

Fe de vida

Expedients acadèmics

Títols universitaris

Actes amb valor jurídic o administratiu

Tràmits d'adopció

Informes mèdics

Informació financera

Factures i comptes de resultats

Certificats varis

O qualsevol altre tipus de documents