Traduccions tècniques

pressupost traducció tècnica

La traducció tècnica és la traducció d'escrits tècnics (manuals de propietari, guies d'usuaris, etc.) o específicament, textos que contenen una alta quantitat de terminologia, com a paraules o frases que són virtualment utilitzades dins d'una professió específica, o que descriuen aquesta professió amb molts detalls. La traducció tècnica cobreix la traducció de moltes classes de textos especialitzats que requereixen un alt nivell de destresa i coneixement per part de la persona de la terminologia tractada.

La importància d'una terminologia consistent en la traducció tècnica, així com la naturalesa repetitiva i altament formulativa d'escrits tècnics fan que la traducció assistida per computadora utilitzant memòries de traducció i base de dades de termes siguin especialment apropiats. En el llibre Traducció Tècnica, Jody Byrnes argumenta que la traducció tècnica està molt relacionada a la comunicació tècnica i que pot beneficiar-se dels estudis en aquesta i altres àrees com la psicologia cognitiva.traduccions tècniques barcelona

Una de les nostres especialitats dins de l'àmbit de la traducció és el de les traduccions tècniques. Podem traduir qualsevol tipus de document tècnic gràcies a que els nostres traductors professionals són autèntics experts en la matèria que tradueixen.

Traduccions tècniques d'especificacions de totes les enginyeries

Per la seva complexitat, els documents tècnics es troben entre els més complicats de traduir. No només es necessita un ampli domini de l'idioma, sinó també de la matèria en concret. És per això que tots els nostres traductors tècnics compten amb una doble formació com a traductors i com a especialistes en Enginyeria de diferents branques. D'aquesta forma si cal traduir, per exemple, un manual informàtic, comptarem amb un traductor expert en Enginyeria Informàtica.

comptabilitat, enginyeria acústica, publicitat, aerodinàmica, aeronàutica, agricultura, màquines agrícoles, condicionament d'aire, anatomia, arquitectura, astronomia, astrofísica, audiovisual, automatitzacions, enginyeria automotriu, aviació, banca, bioquímica, biotecnologia, botànica, construcció, calorimetria, cartografia, ceràmica, enginyeria química, enginyeria civil, climatologia, tecnologies del carbó, revestiments, comerç entre d'altres

informació traduccions tècniques

mitjans audiovisuals, ciències computacionals, processament computacionals i de dades, construcció, cristal·lografia, disseny, ecologia, economia, electricitat, enginyeria elèctrica, electromagnetisme, electrònica, enginyeria electrònica, energia elèctrica, enginyeria mediambiental, comunitat europea, finances, física de fluids, tecnologia alimentària, foses, silvicultura, tecnologia gasística, geografia, geologia, geofísica, geomagnetisme, enginyeria de la calor, horticultura, hidràulica, hidromecànica, hidrologia, il·luminació

enginyeria de la il·luminació, calefacció industrial, informàtica, tecnologies de la informació (IT), assegurances, internet, química inorgànica, instrumentació, irrigació, laboratoris, dret, cuir, ramaderia, màquina-eina, magnetisme, manufactura, matemàtiques, enginyeria marina, mecànica, metal·lúrgia, meteorologia, metrologia, mineralogia, tecnologia de mines, motors, multimèdia, enginyeria nàutica, física nuclear, oceanografia, carburants, química orgànica, tecnologia del paper

indústria petrolífera, petrologia, farmacologia, fotografia, física, pol·lució, impressió, enginyeria de producció, psiquiatria, processos de qualitat, ràdio, enginyeria ferroviària, refrigeració, robòtica, enginyeria de seguretat, enginyeria sanitària, tecnologia solar, tecnologia espacial, estadística, telecomunicacions, telegrafia, telefonia, televisió, termodinàmica, eines, topografia, transporti, ciències veterinàries, energia eòlica, zoologia